Ghid pentru detașarea transnațională: de ce ai nevoie de formularul A1

Pe măsură ce globalizarea continuă să redefinească peisajul afacerilor, companiile caută tot mai mult modalități de a-și extinde operațiunile dincolo de țările de origine. Una dintre abordările care au câștigat popularitate în ultimii ani este detașarea transnațională, o aranjare temporară de lucru care implică trimiterea unui angajat dintr-o țară în alta.

Ce înseamnă detașarea transnațională?

Detașarea transnațională reprezintă o aranjare temporară de lucru care implică trimiterea unui angajat dintr-o țară în alta, de obicei în cadrul aceleiași companii sau grup de companii. Pe durata detașării, angajatul, cunoscut și ca „lucrător detașat” sau „persoană detașată”, rămâne angajat al angajatorului din țara de origine, în timp ce lucrează în țara gazdă pentru o perioadă determinată. Această aranjare este supusă diferitelor cadre legale și reglementări la nivel național și internațional, inclusiv legi privind muncă, impozite și imigrație.

Cui se adresează această lege?

Legea privind detașarea sau detașarea transnațională se aplică întreprinderilor care operează în cadrul frontierelor, în special celor stabilite într-un stat membru diferit de România sau în teritoriul Confederației Elvețiene. Aceste întreprinderi pot detașa angajați în teritoriul României, în conformitate cu anumite condiții prevăzute de lege.

Similar, întreprinderile stabilite în România pot detașa angajați cu care au stabilit relații de muncă către un stat membru diferit de România sau Confederația Elvețiană, cu condiția să îndeplinească anumite condiții. Această lege este concepută pentru a reglementa furnizarea transfrontalieră de servicii și pentru a asigura protecția drepturilor angajaților indiferent de locul în care lucrează.

Prin furnizarea unor linii directoare clare și a cerințelor privind detașarea, legea își propune să faciliteze comerțul transfrontalier și să promoveze practici corecte de muncă. Pentru a vă asigura că organizația dumneavoastră respectă legislația, s-ar putea să aveți nevoie de ajutorul unui specialist în domeniul fiscal și al muncii.

Aspecte generale

Atunci când angajații sunt detașați din România în scopul furnizării de servicii transnaționale, aceștia au dreptul la anumite condiții de muncă stabilite prin actele juridice și administrative, acordurile colective sau hotărârile de arbitraj de aplicare generală. Aceste condiții se aplică indiferent de legea care guvernează relația de muncă.

Aceasta include mai multe aspecte, cum ar fi remunerația, programul de lucru, orele suplimentare, sănătatea și siguranța la locul de muncă și neparticiparea. Aceste prevederi au ca scop asigurarea faptului că angajații detașați nu sunt dezavantajați în ceea ce privește condițiile lor de lucru în timpul lucrului în străinătate. Prin beneficierea de aceste drepturi, acești angajați pot lucra în condiții mai bune și mai echitabile, în ciuda faptului că sunt angajați într-o țară străină.

Acestea sunt principalele aspecte care ar trebui incluse:

a) Durata maximă a timpului de lucru și durata minimă a perioadelor de odihnă;

b) Durata minimă a concediului anual plătit;

c) Remunerația aplicabilă într-un stat membru al Uniunii Europene, diferit de România, sau în Confederația Elvețiană, inclusiv plata pentru orele suplimentare, cu excepția contribuțiilor prevăzute de Legea nr. 1/2020;

d) Condițiile pentru punerea la dispoziție a angajaților, în special de către agențiile de muncă temporară;

e) Sănătatea, siguranța și igiena la locul de muncă;

f) Măsuri de protecție aplicabile condițiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau cele care au născut recent, precum și pentru copii și tineri;

g) Egalitatea de tratament între bărbați și femei, precum și alte prevederi referitoare la neparticiparea;

h) Condițiile referitoare la cazarea angajaților atunci când este oferită de către angajator angajaților trimiși temporar pentru a desfășura activități sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor lor de serviciu într-un loc diferit de locul lor obișnuit de muncă;

i) Indemnizații sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru angajații care sunt obligați din motive profesionale să călătorească de la și către locul lor obișnuit de muncă în statul membru în care sunt detașați sau în cazul în care sunt trimiși temporar de către angajatorul lor de la locul lor obișnuit de muncă la o altă locație, în conformitate cu legislația sau acordul colectiv aplicabil în statul gazdă.

Detașarea transnațională necesită un act adițional

Atunci când un angajator trimite un angajat să lucreze într-o altă țară, trebuie să pregătească un act adițional care să detalieze condițiile detașării. Acest act adițional include mai multe componente cheie, printre care drepturile angajatului la remunerație în conformitate cu legile țării gazdă, suma totală a remunerației acordate pe perioada detașării și eventualele indemnizații sau cheltuieli care trebuie rambursate. De asemenea, actul adițional trebuie să includă informații despre site-ul web oficial național unic creat de statul membru gazdă, așa cum este cerut de Directiva 2014/67/UE.

Iată întreaga listă de cerințe conform legislației muncii din România:

a) componente ale remunerației la care angajatul are dreptul, în conformitate cu legislația aplicabilă în statul membru gazdă, și nivelul acestora;

b) suma totală a remunerației acordate angajatului pe durata detașării, cu indicarea separată a eventualei indemnizații specifice pentru detașare, în cazul în care este aplicabilă;

c) cheltuielile efective generate de detașare, cum ar fi transportul, cazarea și mesele, precum și modalitatea de acordare sau rambursare a acestora, și modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau meselor, după caz;

d) link-ul către site-ul web oficial național unic creat de statul membru gazdă în conformitate cu articolul 5(2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind aplicarea Directivei 96/71/CE referitoare la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Ce este formularul A1 și de ce ai nevoie de el?

Formularul A1 (cunoscut anterior sub denumirea de formular E101) este un document care atestă plata contribuțiilor sociale în țara de origine a lucrătorului, România. Este utilizat pentru angajații detașați într-un stat membru al UE sau care lucrează în mai multe țări europene. Acest document asigură conformitatea cu legislația privind securitatea socială și protejează drepturile și beneficiile lucrătorului. Acest document garantează afilierea dvs. și a membrilor familiei care depind de dvs. la sistemul de securitate socială al țării de origine pentru o perioadă de până la doi ani.

În absența formularului A1 sau a unei dovezi privind obținerea acestuia, autoritățile țării gazdă vor impune înregistrarea în sistemul de asigurări sociale al acelei țări. Ca urmare, contribuțiile corespunzătoare pentru același vor trebui plătite în țara gazdă. Această politică se aplică persoanelor care desfășoară temporar activități de muncă sau afaceri pe termen scurt într-o locație străină. Nerespectarea acestei reglementări poate duce la luarea de măsuri legale împotriva celui care nu se conformează.

Pentru a rezuma, o detasare transnationala se referă la momentul în care un angajat lucrează temporar într-o altă țară în cadrul aceleiași companii sau grupuri corporative. Pe durata acestui interval, angajatul trebuie să primească compensație din partea țării gazdă și să respecte legile aplicabile privind muncă, taxe și imigrație. Aceste legi asigură că drepturile angajaților sunt protejate și că aceștia nu sunt discriminați în ceea ce privește condițiile de muncă în timpul lucrului în străinătate. Această aranjament este frecvent utilizat de către corporațiile multinaționale și promovează dezvoltarea internațională a carierei, schimbul de cunoștințe și intercultural.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.