Italia îmbunătățește programul Cărții Albastre a UE

O actualizare interesantă a venit din partea Guvernului Italian pe 29 martie 2024, introducând modificări semnificative în cadrul programului Cărții Albastre a UE. Modificările dezvăluie perspective noi pentru candidații aspiranți care caută această permisiune în Italia. Acestea se concentrează în primul rând pe cerințele reconfigurate pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a solicita Cartea Albastră a UE, deschizând oportunități pentru un pool mai larg de candidați. Anterior, imigranții erau obligați să dețină o diplomă universitară dintr-un program cu cel puțin trei ani, limitând accesul pentru lucrătorii foarte calificați. În conformitate cu noile directive, solicitanții fără diplomă universitară pot aplica acum pentru Cartea Albastră a UE dacă pot demonstra următoarele calificări:

  • O calificare profesională superioară susținută de minim cinci ani de experiență profesională pertinentă, aliniată cu profesia sau domeniul stipulat în contractul sau oferta de muncă. Este de menționat că documentele obținute în afara UE necesită proceduri de legalizare/apostilare.
  • O calificare profesională superioară însoțită de cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă, dobândită în ultimii șapte ani înainte de depunerea aplicației pentru Cartea Albastră a UE. Acest criteriu vizează în mod specific managerii și specialiștii din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor.

În plus, această actualizare clarifică anumite aspecte privind obligațiile de angajare și ale angajatorului.

Angajatorii sunt acum obligați să justifice indisponibilitatea candidaților locali pentru rolul desemnat. Oferta de muncă trebuie să acopere cel puțin șase luni, având un salariu brut anual nu mai mic decât suma prevăzută în acordurile naționale colective de muncă, situată în prezent în jur de 27.000 de euro.

Punctele remarcabile referitoare la reglementările amendate includ necesitatea obținerii unei autorizații prealabile din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru schimbările de angajator în primele 12 luni. Pe durata acestei perioade de probă, implicarea în activități de altă natură decât cele de specialitate este interzisă.

Pentru persoanele care dețin Cartea Albastră a UE emisă de un alt stat membru, intrarea și șederea în Italia pentru angajamente profesionale sunt permise pentru maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. După ce au completat 12 luni de rezidență legală în alt stat membru, persoanele pot intra în Italia fără viză pentru a desfășura activități de muncă foarte calificate care depășesc 90 de zile, sub rezerva aprobării.

Aceste amendamente promit un proces mai inclusiv și mai eficient pentru persoanele talentate care caută oportunități de angajare în Italia în cadrul programului Cărții Albastre a UE.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.