Romania: Cum se Calculeaza Termenul de Preaviz

Termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz și se încheie în ultima zi a termenului, conform deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a acceptat un recurs în interesul legii la solicitarea Avocatului Poporului.

Această decizie a fost luată de instanța supremă după ce Avocatul Poporului a ridicat o problemă referitoare la modul de calcul al termenului de preaviz, dat fiind că instanțele de judecată nu aveau o opinie unitară în această privință.

Prin urmare, s-a cerut introducerea unui recurs în interesul legii pentru a clarifica interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale relevante din Codul muncii, Codul civil și Codul de procedură civilă, în legătură cu modalitatea de calcul al termenului de preaviz, inclusiv dacă acesta include sau nu ziua în care a fost comunicată notificarea privind încetarea contractului individual de muncă, respectiv ziua când termenul a expirat.

Decizia Instanței supreme afirmă că termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz și expiră în ultima zi a termenului, înlăturând astfel aplicabilitatea altor dispoziții legale menționate. Această decizie este obligatorie pentru toate instanțele din țară conform legii.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.