Care sunt avantajele ca România să devină parte a spațiului Schengen?

În domeniul integrării europene, România a parcurs o călătorie remarcabilă, marcată de aspirațiile sale de a se alătura prestigiosului Acord Schengen. Ca o realizare semnificativă a proiectului european, Schengen reprezintă o zonă fără frontiere, care permite libera circulație între țările membre. Pentru România, perspectiva de a adera la Schengen are un potențial imens, nu doar pentru călătorii fără probleme în regiune, ci și pentru simplificarea proceselor precum obținerea permiselor de muncă, permiselor de ședere și vizelor. Acest articol explorează esența Schengen și beneficiile potențiale pe care le aduce pentru țară, în special în facilitarea procedurilor administrative pentru cei care caută oportunități în interiorul granițelor sale.

Ce înseamnă Schengen?

Acordul Schengen a fost semnat în satul Schengen, situat la granițele Luxemburgului, Germaniei și Franței. Ulterior, a urmat semnarea Convenției Schengen în același loc. A face parte din zona Schengen înseamnă că țările membre nu efectuează controale la frontierele lor interne, cu excepția cazurilor de amenințări specifice. Cu toate acestea, ele efectuează controale armonizate la frontierele lor externe, respectând criterii clar definite.

Acordul Schengen a fost semnat în satul Schengen, situat la granițele Luxemburgului, Germaniei și Franței. Ulterior, a urmat semnarea Convenției Schengen în același loc. A face parte din zona Schengen înseamnă că țările membre nu efectuează controale la frontierele lor interne, cu excepția cazurilor de amenințări specifice. Cu toate acestea, ele efectuează controale armonizate la frontierele lor externe, respectând criterii clar definite.

Regulamentele care guvernează zona Acordului Schengen sunt cunoscute colectiv sub numele de Codul de Frontiere Schengen. Acest cod asigură buna funcționare și securitatea zonei Schengen, facilitând libera circulație a persoanelor, menținând totodată controalele eficiente la frontiere.

Ce țări fac parte din zona Schengen?

Zona Schengen este compusă din 27 de țări, ceea ce o face una dintre cele mai mari zone de călătorie liberă din lume. Include 23 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceste țări sunt Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și țările non-UE Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția.

Croatia a devenit cel de-al 27-lea membru al zonei Acordului Schengen la 1 ianuarie 2023. Cu toate acestea, Bulgaria, Cipru și România se află încă în procesul de îndeplinire a cerințelor necesare pentru a adera complet, iar controalele la frontierele lor interne nu au fost încă ridicate. În plus, Irlanda, ca membru al UE, a ales să nu facă parte din zona Schengen, menținând propriile controale separate la frontiere. În ansamblu, zona Schengen cuprinde o parte semnificativă din Europa și facilitează libera circulație pentru cetățenii săi.

Care sunt criteriile pentru a deveni membru?

Pentru a deveni membru al zonei Schengen, fiecare țară trebuie să evalueze pregătirea sa în patru domenii cheie:

Implementarea „acquis Schengen”: Aceasta implică adoptarea și respectarea setului comun de reguli ale Acordului Schengen în domenii cheie, cum ar fi controlul frontierelor pentru terestru, maritim și aerian, emiterea vizelor, cooperarea polițienească și protecția datelor personale.

Responsabilitatea pentru controlul frontierelor externe: Candidații pentru aderare trebuie să asume responsabilitatea de a gestiona eficient frontierele externe în numele celorlalte țări membre. De asemenea, trebuie să emită vize Schengen uniforme pentru a menține coerența în interiorul zonei.

Cooperarea eficientă cu forțele de ordine: Un nivel ridicat de securitate este de o importanță crucială în zona Schengen. Candidații pentru aderare trebuie să demonstreze o colaborare eficientă cu agențiile de aplicare a legii din țările Schengen existente pentru a asigura o cooperare fără probleme odată ce controalele la frontiere dintre țările membre sunt eliminate.

Utilizarea Sistemului de Informații Schengen: Conectivitatea și utilizarea eficientă a Sistemului de Informații Schengen reprezintă un cerință crucială. Acest sistem facilitează schimbul de informații vitale privind securitatea și gestionarea frontierelor, promovând siguranța sporită și coordonarea în Europa.

Care sunt avantajele de care ar beneficia România ca parte din Acordul Schengen?

Consolidarea Legăturilor Economice

Aderarea la Acordul Schengen ar avea un impact pozitiv asupra economiei României, consolidând legăturile sale economice cu țările europene. Eliminarea controalelor la frontierele interne ar facilita fluxul neîntrerupt al bunurilor și serviciilor, ceea ce ar conduce la creșterea comerțului și activității economice. Această creștere a schimbului de bunuri și investiții are potențialul de a accelera creșterea economică a României. Mai mult, faptul de a face parte din zona Schengen ar oferi acces la noi oportunități în cadrul pieței unice europene, beneficiind în continuare economia țării.

Promovarea turismului și schimbului cultural

Patrimoniul cultural, frumusețea naturală și atracțiile istorice ale României atrag anual numeroși turiști. Devenind parte a zonei Schengen, România ar beneficia de o experiență de călătorie simplificată pentru vizitatori, eliminând necesitatea mai multor controale la frontiere. Această ușurință în călătorie ar duce probabil la o creștere a numărului de turiști, contribuind astfel la dezvoltarea sectorului turismului în țară. Beneficiile economice ale acestei creșteri a turismului nu pot fi subestimate, deoarece poate contribui semnificativ la prosperitatea generală a României. În plus, interacțiunea sporită dintre turiști și localnici favorizează înțelegerea interculturală, facilitând schimbul cultural și aprecierea reciprocă.

Consolidarea securității și a cooperării

Aderarea la Schengen oferă României mai mult decât avantaje economice. Ea facilitează și măsuri îmbunătățite de securitate și cooperare cu celelalte țări membre. Prin sistemul armonizat de control al frontierelor externe, România poate combate în mod colaborativ criminalitatea transnațională și poate aborda eficient provocările în domeniul securității. Prin partajarea informațiilor și resurselor, se poate crea o rețea puternică de securitate, sporind siguranța și stabilitatea atât pentru cetățeni, cât și pentru vizitatori. Această abordare cooperativă a securității favorizează un mediu mai sigur și mai securizat pentru toți cei implicați.

Ușurința legăturilor interumane

Includerea României în zona Schengen ar facilita conexiunile interumane și ar promova viziunea unei Europe unite. Cu mișcarea neîngrădită, oamenii ar avea oportunitatea să interacționeze liber, să-și împărtășească cunoștințele și să experimenteze culturi diferite. Acest lucru ar îmbunătăți oportunitățile educaționale, prin încurajarea mobilității studenților, cercetătorilor și profesioniștilor. Mediul rezultat, de împărtășire a cunoștințelor, ar promova inovația și progresul, beneficiind nu doar România, ci întreaga comunitate europeană. În ansamblu, includerea României în zona Schengen ar putea contribui la promovarea înțelegerii internaționale și a cooperării.

Cresterea încrederii și a investițiilor

Aderarea la zona Schengen are o importanță semnificativă pentru România în ceea ce privește stimularea încrederii și atragerea investițiilor. Facând parte din zona Schengen, România devine un partener stabil și de încredere pentru investiții și comerț în ochii comunității globale. Această credibilitate sporită poate conduce la creșterea investițiilor străine directe, stimulând dezvoltarea economică robustă. Apartenența la Schengen ar contribui la crearea unui mediu favorabil pentru investiții și ar deschide calea către o creștere economică ulterioară în țară.

Istoria încercărilor României de a adera la zona Schengen

2007 – Aderare la Uniunea Europeană

La 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria au devenit oficial membri ai Uniunii Europene, un eveniment deosebit în călătoria lor către integrarea în comunitatea națiunilor europene. Aceasta a reprezentat un pas semnificativ în angajamentul ambelor țări față de idealurile europene și a deschis noi oportunități pentru creștere și dezvoltare. Aderarea a deschis calea către o colaborare sporită, cooperare și valori comune în cadrul UE. Acest moment a subliniat dedicația lor față de principiile unității europene și a creat un cadru pentru o cooperare sporită pe diverse planuri.

2011 – Prima Cerere

În iulie 2011, România și-a depus oficial cererea pentru aderarea la zona Schengen. Această inițiativă a evidențiat angajamentul său puternic față de integrarea europeană și dorința de a deveni parte a zonei fără frontiere. Prin aderarea la zona Schengen, țara își propunea să elimine controalele la frontierele interne, facilitând călătoriile și consolidând colaborarea cu celelalte state membre. Această cerere a reprezentat o etapă semnificativă în eforturile României de a adopta principiile unității și deschiderii și de a-și întări legăturile și oportunitățile în cadrul comunității Schengen.

2012 – Evaluare Pozitivă

Evaluarea Comisiei Europene privind pregătirea României pentru aderarea la zona Schengen a avut loc în 2012. Această evaluare detaliată a examinat diferite aspecte ale gestionării frontierelor, măsurilor de securitate și capacităților administrative ale României. După o examinare atentă, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că România a îndeplinit toate cerințele necesare pentru aderarea la zona Schengen. Această evaluare pozitivă a evidențiat angajamentul României de a menține standardele ridicate ale Zonei Schengen și a adus țara mai aproape de atingerea obiectivului său de călătorie neîngrădită în cadrul comunității europene.

2013 – Acceptare Amânată

În 2013, România a întâmpinat obstacole neașteptate în eforturile sale de a adera la zona Schengen. În ciuda evaluării pozitive din partea Comisiei Europene, anumite state membre au avut rezerve, ceea ce a dus la amânarea acceptării României. Preocupările s-au concentrat în principal pe probleme precum corupția și statul de drept, pe care unele țări le considerau necesare să fie îmbunătățite înainte de a acorda aderarea completă la Schengen. Această amânare a evidențiat complexitatea procesului de aderare la Schengen și a subliniat necesitatea de a aborda aspectele fundamentale pentru a realiza o integrare facilă în cadrul comunității europene.

2014 – Dispută Privind Corupția și Statul de Drept

În 2014, România a întâmpinat provocări în eforturile sale de a adera la zona Schengen din cauza preocupărilor legate de corupție și statul de drept. Aceste preocupări au devenit un punct major de dispută între statele membre, împiedicând intrarea României în zona fără frontiere. Această dispută a evidențiat importanța îndeplinirii criteriilor stricte stabilite de comunitatea Schengen, subliniind necesitatea unei guvernări puternice și a respectării valorilor europene. Eforturile continue ale României de a aborda aceste preocupări au subliniat complexitatea aderării la Schengen și necesitatea de a demonstra un angajament ferm față de transparență și responsabilitate în cadrul cadrului european.

2018 – Comisia Europeană își Reafirmă Susținerea

În 2018, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru aderarea României la zona Schengen. Comisia a efectuat o evaluare detaliată și a confirmat că România a îndeplinit toate cerințele tehnice pentru aderarea la Schengen. Această reasigurare din partea Comisiei a demonstrat încrederea în progresul și eforturile României de a se alinia cu criteriile Schengen. S-a recunoscut angajamentul de a-și îndeplini obligațiile și s-a subliniat drumul țării către a deveni parte a comunității Schengen fără frontiere. Această dezvoltare a marcat un pas semnificativ în călătoria României către călătorii fără bariere și cooperare în cadrul cadrului european.

2019 – Opoziție Continuă

În 2019, România a întâmpinat opoziție din partea unor state membre, în ciuda evaluărilor pozitive primite de la Comisia Europeană privind pregătirea sa pentru aderarea la zona Schengen. Preocupările legate de corupție și statul de drept au fost motivele pentru care s-a ezitat să acorde aderarea completă. Aceste preocupări au fost puncte importante de discuție între statele membre, determinând amânări în integrarea României în zona Schengen. Această opoziție a subliniat necesitatea de a aborda aceste probleme subiacente și a evidențiat importanța îndeplinirii cerințelor tehnice și a respectării valorilor europene. Drumul României către aderarea la Schengen a continuat să fie supus unei analize și scrutinizări continue în cadrul cooperării și integrării europene.

2022 – Aderarea României este Refuzată

În cadrul întâlnirii Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie 2022, Austria a surprins mulți votând împotriva aderării României la zona Schengen. Acest lucru a fost neașteptat, deoarece Austria a exprimat anterior sprijin pentru cererea țării de a deveni membră. Țările de Jos au votat, de asemenea, împotriva aderării, în principal din cauza preocupărilor lor legate de aderarea Bulgariei la zona Schengen.

Interconectarea voturilor României și Bulgariei a complicat și mai mult situația, creând incertitudini cu privire la integrarea ambelor țări în zona fără frontiere. Această piedică reprezintă o provocare pentru aspirațiile României de a călători fără bariere și de a coopera în cadrul comunității Schengen, necesitând ca țara să abordeze preocupările și să obțină sprijin pentru viitoarea aderare.

2023 – Eforturi Continuă

Sunt în desfășurare dezvoltări interesante pentru integrarea Bulgariei și României în zona Schengen. Instituțiile europene se pregătesc să admită ambele țări în acest an, cu călătorii fără viză pe calea aerului care se așteaptă să înceapă în luna octombrie. Mai mult, abolirea controalelor la frontierele terestre este proiectată să intre în vigoare la 1 ianuarie.

Surse de încredere din Bruxelles, împreună cu oficiali din Parlamentul și guvernul bulgar, au furnizat informații despre aceste progrese pozitive. Pentru a sprijini acest proces, UE a acordat asistență financiară de 45 milioane de euro Bulgariei și 10,8 milioane de euro României pentru implementarea de proiecte pilot privind gestionarea frontierelor. În timp ce confirmarea finală este în așteptare, aceste măsuri semnifică un pas important înainte, aducând ambele națiuni mai aproape de călătorii fără bariere și de o cooperare consolidată în cadrul comunității europene.

În concluzie, eforturile României de a deveni membră a zonei Schengen reprezintă o oportunitate transformațională pentru țară, promițând beneficii semnificative în diverse aspecte ale călătoriilor și procedurilor administrative. Pe măsură ce România se află pe pragul aderării la zona fără frontiere, perspectiva călătoriilor fără viză, permiselor de muncă simplificate și a permiselor de rezidență streamline ar putea revoluționa mobilitatea și deschide uși pentru cooperare internațională.

Adoptarea Schengen nu doar consolidează legăturile cu alte țări membre, ci și întărește poziția țării în cadrul comunității europene. Prin realizarea aspirațiilor de a deveni membră a zonei Schengen, România poate avansa cu încredere către un viitor de călătorii fără bariere, oportunități îmbunătățite și o mai mare integrare, propulsând țara pe calea progresului și prosperității în cadrul cadrului european extins.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.