Avantavele beneficilor netaxabile pentru angajați

În lumea fiscală a României, termeni precum „certificat de angajare” și „contribuții sociale” sunt des întâlniți, iar modificările în legislația fiscală pot avea un impact semnificativ asupra contribuabililor. Un aspect important al acestei legi fiscale este furnizarea de beneficii salariale nefiscalizate, care aduc numeroase avantaje atât angajaților, cât și angajatorilor.

Beneficiile salariale nefiscalizate reprezintă venituri suplimentare pentru angajați și pot contribui la motivația lor. Aceste beneficii pot lua forma de asistență socială, bani sau cadouri în natură, sau rambursări pentru servicii specifice precum vacanțe sau asigurări private de sănătate.

Asistența socială: Sprijin în Timpuri Dificile

Asistența socială este un exemplu de astfel de beneficiu salarial și reprezintă venit neimpozabil atât pentru angajați, cât și pentru alte persoane conform contractelor de muncă sau legilor speciale. Acestea pot fi acordate în diverse situații, cum ar fi pentru înmormântări, boli grave și incurabile, dispozitive medicale sau naștere/adopție.

În plus, angajatorii pot oferi beneficii suplimentare pentru angajați sub forma asistenței sociale, conform contractelor individuale de muncă sau regulamentelor interne, dar acestea sunt incluse în calculul contribuțiilor sociale și sunt supuse impozitului pe venit.

Cadouri salariale

Banii și/sau cadourile în natură, inclusiv voucherele cadou, reprezintă un alt tip de beneficiu salarial neimpozabil. Acestea sunt scutite de taxe și impozite în măsura în care valoarea lor pentru fiecare individ nu depășește 300 de lei. Pot fi acordate în ocazii speciale precum Paștele, Crăciunul, Ziua Internațională a Femeii (8 martie) sau Ziua Copilului.

În plus, există și alte avantaje secundare considerate neimpozabile, cu condiția să se respecte anumite limite. Acestea includ beneficii suplimentare primite de lucrători în baza clauzelor de mobilitate, valoarea meselor oferite de angajatori care nu acordă tichete de masă, valoarea cazării și chiriei pentru locuințe furnizate de angajatori, contribuțiile la fondurile de pensii opționale susținute de angajatori, primele de asigurare de sănătate voluntară, serviciile medicale sub formă de abonamente și altele.

Limitările și Obligațiile Fiscale ale Angajatorilor

Este important de menționat că beneficiile non-taxabile enumerate mai sus trebuie să respecte anumite limite și reguli. De exemplu, beneficiile suplimentare bazate pe clauzele de mobilitate sunt limitate la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizațiile de delegare/detașare.

În ceea ce privește mesele oferite de angajatori, acestea nu trebuie să depășească valoarea maximă a unui tichet de masă pe zi. Valoarea cazării și chiriei pentru locuință trebuie să se încadreze într-o limită lunară de 20% din salariul minim brut lunar garantat în țară, iar există anumite condiții pentru ca angajații să fie eligibili pentru acest beneficiu.

Contribuțiile la fondurile de pensii facultative și schemele de pensii facultative trebuie suportate de către angajatori în limitele anuale stabilite. Primele pentru asigurările de sănătate voluntare și serviciile medicale furnizate sub formă de abonamente nu trebuie să depășească echivalentul în lei românești a 400 de euro pe persoană pe an.

Iată o listă a principalelor categorii de beneficii salariale neimpozabile conform legislației fiscale românești:

1. Beneficii suplimentare primite de către angajați în baza clauzelor de mobilitate.

Un aspect important al beneficiilor salariale neimpozabile îl reprezintă beneficiile suplimentare primite de către angajați în baza clauzelor de mobilitate. Acestea sunt acordate conform legii și pot include diverse facilități sau compensații pentru lucrători în situații în care sunt nevoiți să călătorească sau să lucreze într-un alt loc decât cel obișnuit. În România, aceste beneficii pot beneficia de tratament fiscal preferențial, fiind scutite de impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

2. Valoarea meselor oferite de către angajatori care nu acordă tichete de masă la locul de muncă

Un alt beneficiu important este valoarea meselor oferite de angajatori angajaților lor. Acest beneficiu nu este impozabil, cu condiția ca angajatorii să nu furnizeze, de asemenea, tichete de masă la locul de muncă. Limita maximă pentru acest beneficiu este stabilită la valoarea maximă a unui tichet de masă pe zi conform legislației fiscale românești.

3. Valoarea cazării și chiriei pentru spațiile de locuit furnizate angajaților

Angajatorii pot oferi beneficii legate de cazare și chirie pentru angajații lor. Aceste beneficii sunt considerate neimpozabile dacă îndeplinesc anumite condiții, cum ar fi ca lucrătorul și/sau familia sa să nu dețină proprietate în localitatea în care lucrează și spațiul de cazare este furnizat angajaților în conformitate cu contractul de muncă sau regulamentele interne. Limita pentru acest beneficiu este de 20% din salariul minim brut garantat în țară pe lună pe persoană.

4. Valoarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, în timpul vacanțelor

Un alt beneficiu important, neimpozabil, este oferit de către angajatori sub forma de servicii turistice sau de tratament, inclusiv transport, pentru angajați și familiile acestora în timpul concediilor. Aceste beneficii pot fi scutite de impozit pe venit și contribuții sociale, dar sunt supuse unui plafon anual, care reprezintă nivelul salariului mediu brut utilizat pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul în care au fost acordate.

5. Contribuțiile angajatorilor la fondurile de pensii facultative pentru angajații lor

Angajatorii pot contribui la fondurile de pensii facultative pentru angajații lor, iar aceste contribuții sunt considerate neimpozabile în limitele stabilite de legislația fiscală. Limita anuală pentru acest beneficiu este de 400 de euro per persoană.

6. Prime pentru asigurări de sănătate facultative sau servicii medicale sub formă de abonamente, susținute de angajatori pentru angajații lor

Pentru a îmbunătăți asistența medicală pentru angajați, angajatorii pot acoperi primele pentru asigurări de sănătate facultative sau pot oferi servicii medicale sub formă de abonamente. Aceste beneficii neimpozabile pot fi scutite de impozitul pe venit și contribuțiile sociale, cu condiția ca ele să nu depășească echivalentul în lei românești a 400 de euro pe persoană pe an.

7. Suma acordată angajaților care lucrează în regim de telemuncă pentru a susține cheltuielile cu utilitățile la locul lor de muncă în regim de telemuncă.

În contextul creșterii muncii la distanță, angajatorii pot acorda indemnizații pentru a susține cheltuielile cu utilitățile la locurile de muncă în regim de telemuncă ale angajaților lor. Aceste sume pot fi considerate beneficii neimpozabile, cu o limită lunară de 400 de lei per persoană, corespunzătoare numărului de zile în care individul lucrează în regim de telemuncă.

8. Valoarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive destinate sportului și educației fizice

Pentru a promova un stil de viață sănătos, angajatorii pot acoperi costul abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive destinate sportului și educației fizice. Aceste beneficii pot fi neimpozabile, cu condiția ca furnizorii acestor facilități să fie clasificați în anumite coduri CAEN și să respecte limitele stabilite de legislație.

Angajatorii sunt responsabili să verifice respectarea condițiilor pentru acordarea acestor beneficii pe baza documentelor de suport.

Începând cu ianuarie 2023, anumite beneficii oferite de angajatori beneficiază de un tratament fiscal preferențial, cu condiția ca valoarea totală a acestor beneficii să nu depășească 33% din salariul de bază corespunzător postului de muncă. Aceste beneficii neimpozabile includ valoarea meselor, cazarea și chirie pentru locuințe, beneficii suplimentare primite în baza clauzelor de mobilitate, contribuțiile la fondurile de pensii opționale, primele pentru asigurarea voluntară de sănătate, sumele acordate angajaților care lucrează în regim de telemuncă și altele.

Pentru beneficiile menționate, angajatorul trebuie să ia în considerare mai întâi limita individuală pentru fiecare beneficiu și apoi limita de 33% a salariului de bază, care este salariul specificat în contractul individual de muncă. Doar aceste beneficii, când sunt combinate, sunt supuse acestei limite neimpozabile de 33%, iar angajatorul decide în ce ordine sunt incluse aceste beneficii în limita respectivă.

Beneficiile salariale neimpozabile reprezintă un avantaj semnificativ atât pentru angajați, cât și pentru angajatori în România. Ele oferă un stimulent suplimentar pentru angajați și pot contribui la creșterea motivației și satisfacției lor. În același timp, pot ajuta angajatorii să-și păstreze și să-și motiveze forța de muncă.

Cu toate acestea, este esențial ca angajatorii să respecte cu strictețe limitele și regulile impuse de legislația fiscală pentru aceste beneficii, pentru a evita potențialele consecințe fiscale negative. Cu o înțelegere clară a beneficiilor salariale neimpozabile și a obligațiilor fiscale asociate, angajații și angajatorii pot beneficia eficient de aceste stimulente fiscale, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sănătos și mai productiv în România.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.