Termenele legale de transmitere a datelor în Revisal

Decizia nr. 905, emisă la data de 14 decembrie 2017, reprezintă o reglementare crucială în domeniul muncii. Scopul principal al acestei decizii este de a stabili ghiduri și termene pentru transmiterea contractelor individuale de muncă și a oricăror modificări ulterioare în Registrul Electronic al Salariaților (Revisal). Această legislație acoperă diverse elemente esențiale și termene limită la care angajatorii trebuie să se conformeze. Prin înțelegerea și urmarea prevederilor din Decizia nr. 905, organizațiile pot asigura conformitatea și gestiona eficient transmiterea documentației importante a angajaților în sistemul ERE.

Transmiterea datelor către Registrul Electronic al Salariaților (Revisal): O obligație cu termen limitat

Hotărârea nr. 905 a stabilit termene specifice la care angajatorii trebuie să respecte când transmit date în Registrul General al Registrului Electronic al Salariaților (REGES) prin intermediul platformei Registrul Electronic al Salariaților (Revisal). Este de o importanță crucială ca angajatorii să respecte aceste termene limită pentru a se asigura că registrele lor de angajare rămân precise și actuale. Neîndeplinirea acestor termene poate duce la înregistrarea de informații inexacte sau depășite. Prin urmare, este esențial ca angajatorii să dea prioritate transmiterii la timp a datelor în REGES prin intermediul platformei Revisal.

1.Noile contracte de muncă și modificările contractelor existente

Este esențial ca angajatorii să garanteze înregistrarea noilor contracte de muncă în Registrul Electronic al Salariaților (Revisal) până în ziua anterioară începerii lucrului pentru fiecare individ. Mai mult, orice modificări ulterioare aduse unui contract de muncă existent ar trebui înregistrate prompt. Acest lucru ajută la menținerea unui registru precis al tuturor acordurilor de angajare și asigură transparență și conformitate. Prin respectarea acestor cerințe de înregistrare, angajatorii pot gestiona eficient forța de muncă și pot menține informații actualizate cu privire la aranjamentele contractuale. În plus, orice modificări ulterioare aduse unui contract de muncă existent referitoare la:

  • Poziție/ocupație
  • Tipul contractului de muncă
  • Durata contractului de muncă (determinată/nedeterminată)
  • De asemenea, trebuie înregistrate și orele de lucru și modul lor de distribuție în cazul contractelor cu timp parțial până la aceeași dată-limită.

Se permit excepții pentru modificările contractului de angajare ale angajaților care decurg din hotărârile judecătorești. În aceste cazuri, este necesar să se înregistreze modificările într-un termen maxim de 20 de zile de la momentul în care angajatorul ia cunoștință de detaliile deciziei.

2. Suspendări și reluări ale angajării

Toate cazurile de suspendare a angajării, inclusiv motivele și data estimată de reluare, trebuie raportate în Registrul Electronic al Salariaților (Revisal) cel târziu în ziua precedentă suspendării. Este important de menționat că suspendările pe baza certificatelor medicale sunt exceptate de la această obligație. Angajatorii sunt responsabili de asigurarea furnizării informațiilor necesare cu acuratețe și promptitudine, asigurând conformitatea cu cerințele reglementărilor.

3. Detașarea angajaților

Pentru lucrătorii detașați, angajatorii ar trebui să transmită următoarele detalii Registrului Electronic al Salariaților (Revisal) cel târziu în ziua precedentă începerii detașării:

  • Data de începere și data de încheiere a detașării
  • Informații de identificare despre angajatorul gazdă
  • Delegări transnaționale, specificând țara de destinație, beneficiarul/gazda, și natura activităților.
  • Detașările în țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, furnizând detalii similare.

4. Încetarea Contractelor de Muncă

În momentul în care un contract este reziliat sau când angajatorul devine conștient de circumstanțele care duc la rezilierea acestuia, este important să înregistreze prompt informațiile relevante. Această înregistrare trebuie să se facă în conformitate cu data rezilierii și baza legală pentru aceasta. Asigurarea înregistrării la timp ajută la menținerea unor înregistrări precise și asigură conformitatea cu cerințele legale.

5. Changes in salary and allowances

Angajatorii sunt obligați să comunice cu promptitudine actualizări privind salariul de bază lunar brut al angajaților, alocatiile, bonusurile și orice venituri suplimentare în termenul maxim de 20 de zile lucrătoare de la data schimbării. Această transmitere la timp asigură că angajații sunt informați cu privire la compensațiile financiare. Angajatorii depun eforturi pentru a îndeplini aceste obligații în scopul menținerii transparenței și satisfacției angajaților.

6. Actualizări privind informațiile despre angajator și angajat

Modificările privind informațiile de identificare ale angajatorilor și ale angajaților, inclusiv nume, numere de identificare personală, adrese și alte detalii relevante, trebuie raportate în termen de trei zile lucrătoare de la producerea schimbării. Dacă se descoperă erori în registrul electronic, acestea trebuie corectate prompt odată ce angajatorul devine conștient de ele. Asigurarea unor informații precise și actualizate este crucială pentru menținerea unui sistem eficient și de încredere. Este important ca atât angajatorii, cât și angajații să respecte aceste directive pentru a asigura o păstrare precisă a înregistrărilor și procese organizaționale fără probleme.

Decizia nr. 905 din 14 decembrie 2017 stabilește termene și reguli clare pentru angajatori în ceea ce privește menținerea unor înregistrări precise ale angajaților lor în Registrul Electronic al Angajaților (Revisal). Respectarea acestor termene și proceduri este esențială pentru conformitatea cu legea și pentru asigurarea faptului că înregistrările privind angajarea rămân precise și actualizate. Angajatorii și profesioniștii din resurse umane ar trebui să fie bine informați cu privire la aceste cerințe pentru a evita eventuale consecințe legale legate de păstrarea înregistrărilor privind angajările.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.