China se va alătura Convenției de Apostilă până la sfârșitul anului

Începând cu data de 7 noiembrie, China va adera la Convenția Apostilă, ceea ce reprezintă o veste excelentă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Această decizie se așteaptă să economisească timp și costuri în ceea ce privește autentificarea documentelor. În trecut, documentele străine destinate utilizării în China necesitau mai multe etape de autentificare din partea diferitelor autorități, ceea ce putea fi un proces complicat și consumator de timp. Odată cu aderarea Chinei la Convenția Apostilă, anumite proceduri administrative vor fi streamlineate și simplificate, facilitând persoanelor fizice și companiilor obținerea documentelor pentru utilizare în China. Aceasta reprezintă un pas semnificativ către o mai mare cooperare internațională și eficiență în domeniul autentificării documentelor.

Ce e Convenția de la Haga?

Convenția Apostilă este un tratat care facilitează autentificarea documentelor publice în vederea utilizării acestora în străinătate. Această înțelegere internațională, cunoscută oficial sub denumirea de Convenția din 5 octombrie 1961 privind eliminarea cerinței de legalizare pentru documentele publice străine, are ca scop simplificarea procesului de verificare a autenticității documentelor legale în contextul frontierelor naționale.

Prin reducerea necesității de legalizare suplimentară, Convenția Apostile facilitează procesul de autentificare și promovează cooperarea internațională. Tratatul permite națiunilor semnatare să recunoască valabilitatea documentelor publice care au fost certificate cu o ștampilă Apostilă, care servește drept un semn universal recunoscut al autenticității. Aceasta simplifică procesele legale și administrative care implică schimbul de documente publice între țări.

Conferința de la Haga privind dreptul internațional privat (HCCH) a adoptat Convenția în anul 1961 și în prezent a fost ratificată de peste 120 de țări și teritorii la nivel global. Convenția permite ca un document public emis într-o țară membră să fie certificat pentru utilizare legală în oricare altă țară membră prin obținerea unui certificat „apostilă” de la o autoritate competentă desemnată în țara emitentă.

Cum se aplică pentru un apostilă?

Pentru documentele oficiale românești, apostila se aplică numai atunci când documentul respectiv urmează să fie folosit într-un stat care este parte la Convenția privind abolirea cerinței legalizării documentelor publice străine, Haga, 1961.

Documentele emise în România

Conform Convenției de la Haga din 1961, autoritățile române competente să aplice apostila sunt instanțele de judecată și prefecturile. Instanțele de judecată aplică apostila la următoarele categorii de documente oficiale românești:

 • Decizii judecătorești (în original/copie legalizată) emise de autoritățile judiciare române (deciziile judecătorești trebuie să fie legalizate de către instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează decizia sau de către președintele instanței);
 • Acte notariale (de exemplu, declarații notariale, copii legalizate ale documentelor, traduceri legalizate ale documentelor);
 • Documente originale/copii legalizate emise de un executor judecătoresc.
 • Documentele originale emise de Registrul Comerțului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

Documentele emise în străinătate

Documentele preluate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitanții din afara granițelor statului român sunt transmise Instituției Prefectului Municipiului București, care, după emiterea apostilei, le returnează înapoi misiunii diplomatice sau oficiului consular. Operațiunile legate de transmiterea și returnarea documentelor se desfășoară prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Cum afectează intrarea Chinei impactul asupra comerțului internațional și activităților comerciale?

Această schimbare va facilita atât cetățenii chinezi, cât și cetățenii străini să beneficieze de un proces simplificat și accelerat pentru obținerea diferitelor documente necesare în scopuri administrative. Această modificare va oferi cele mai multe avantaje companiilor care desfășoară tranzacții transfrontaliere, precum companiile locale care angajează lucrători străini, afacerile de import-export și corporațiile multinaționale cu operațiuni transfrontaliere.

Beneficiile aderării Chinei la Convenția de la Haga privind apostila includ:

Înțelegem că aderarea Chinei la Convenția de la Haga privind apostila va simplifica procesul de legalizare a documentelor, dar care sunt principalele aspecte pozitive? Iată ce vor putea beneficia persoanele care depun cereri:

 • Odată ce documentele dvs. au Apostila, acestea vor fi recunoscute în alte țări membre;
 • Procesul de legalizare a documentelor devine mai transparent;
 • Companiilor străine le va fi mai ușor în ceea ce privește desfășurarea afacerilor în și cu China;
 • Va economisi timp prin reducerea birocrației.

Deși Convenția de la Haga privind apostila poate simplifica multe procese, trebuie să ne amintim că se aplică doar documentelor publice, conform legilor țării emitente.

La ce documente se aplică Convenția de la Haga privind apostila?

Conform HCCH, acestea includ:

 • Documente de natură administrativă, inclusiv certificate de naștere, căsătorie și deces;
 • Documente emise de o autoritate sau un oficial conectat cu o instanță de judecată, tribunal sau comisie;
 • Extras din registrele comerciale și alte registre;
 • Brevete de invenție;
 • Acte notariale și atestări notariale (recunoașteri) ale semnăturilor;
 • Diplomele școlare, universitare și alte diplome academice emise de instituții publice.

Conferința de la Haga privind dreptul internațional privat (HCCH) notează că documentele diplomatice sau consulare, precum și anumite documente administrative specifice referitoare la operațiuni comerciale sau vamale, sunt în mod obișnuit excluse de la aplicarea convenției. Prin urmare, anumite documente destinate Chinei vor necesita în continuare proceduri suplimentare de autentificare.

Țări care sunt membre ale Convenției de la Haga

Convenția de la Haga a stabilit un proces prin care țările membre pot emite și accepta apostile, facilitând astfel legalizarea și autentificarea documentelor între diferite state.

Până în prezent, există un total de 124 de țări membre care au semnat și aderat la Convenția de la Haga privind Apostila. Printre cele mai recente țări care s-au alăturat acestei convenții se numără Pakistan și Senegal, care au devenit membri în luna martie a acestui an. De asemenea, Arabia Saudită s-a alăturat convenției în luna decembrie a anului precedent.

După cum se poate observa, decizia Chinei de a adera la Convenția de la Haga privind Apostila este un pas semnificativ către o mai mare cooperare și eficiență internațională în domeniul autentificării documentelor. Această mișcare se așteaptă să simplifice procesul de legalizare a documentelor pentru utilizarea în China, economisind timp și costuri atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Mai mult decât atât, acest eveniment va beneficia atât cetățenii chinezi, cât și străinii și va facilita tranzacțiile transfrontaliere.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.