Raportul Schengen 2024: Progres și Priorități

Zona Schengen a devenit un lider global în călătoriile fără restricții, facilitând călătorii fără cusur pentru aproape 450 de milioane de persoane și sporind competitivitatea Uniunii Europene. În urma provocărilor din ultimul an, raportul recent al Comisiei privind starea Schengen nu reflectă doar realizările din 2023, ci și conturează prioritățile cruciale pentru anul viitor.

Pe parcursul anului 2023, rezistența Zonei Schengen a rămas evidentă, menținându-și poziția de destinație turistică de top la nivel mondial. Cu peste 10 milioane de vize Schengen emise și peste jumătate de miliard de pasageri traversând frontierele sale, zona a atins un impresionant 92% din nivelurile pre-pandemice. Această activitate robustă a alimentat semnificativ economia UE, subliniind rolul vital al turismului, care contribuie cu aproximativ 10% din PIB-ul UE și susține aproximativ 22,6 milioane de locuri de muncă.

State of Schengen 2024:

Raportul oferă o prezentare cuprinzătoare a progreselor şi provocărilor din perioada 2023-2024. În timp ce recunoaște respectarea eficientă a regulilor Schengen, raportul identifică și domenii pentru îmbunătățire:

  • Consolidarea cadrului legislativ: Noile reglementări, inclusiv Codul frontierelor Schengen, Regulamentul informațiilor privind pasagerii și Directiva privind schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii, vizează îmbunătățirea securității și simplificarea procedurilor de frontieră.
  • Guvernarea îmbunătățită: Rolul Consiliului Schengen a fost consolidat, utilizând instrumente precum Mecanismul de Evaluare și Monitorizare Schengen, Tabloul de Bordo Schengen și Barometrul Schengen+ pentru a asigura o analiză eficientă a datelor și o cooperare între statele membre.
  • Eforturi de extindere: Au fost întreprinse pași pentru integrarea Bulgariei și a României în zona Schengen, marcând un moment semnificativ în extinderea sa prin ridicarea controalelor la frontierele aeriene și maritime începând cu 31 martie 2024. Ridicarea controalelor la frontierele terestre interne necesită o decizie suplimentară a Consiliului.
  • Adoptarea alternativelor: Raportul subliniază explorarea măsurilor alternative la controalele interne la frontieră, precum cooperarea transfrontalieră a poliției, așa cum recomandă Comisia.

Schengen Evaluation:

Continuând evaluările efectuate în 2023, raportul evidențiază necesitatea unei aplicări îmbunătățite a regulilor Schengen, în special în ceea ce privește calitatea controlului la frontieră, capacitățile de returnare, utilizarea Sistemului de informare Schengen și schimbul de informații transfrontalier.

Proposal for Strengthening Schengen:

Pentru prima dată, Comisia propune o Recomandare a Consiliului pentru consolidarea zonei Schengen, concentrându-se pe acțiuni cheie:

  • Valorificarea cadrului de guvernanță pentru îmbunătățirea implementării priorităților comune.
  • Îmbunătățirea securității și a rezilienței frontierelor, inclusiv cooperarea cu țările terțe.
  • Avansarea digitalizării pentru eficiență și securitate îmbunătățită.
  • Intensificarea eforturilor împotriva criminalității transfrontaliere și a mișcărilor neautorizate.
  • Îmbunătățirea cooperării pentru un sistem eficient al UE pentru returnări.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.