Directiva (UE) 2023/970 diferența de remunerare în muncă între femei și bărbați

Diferența de remunerare între bărbați și femei reprezintă una dintre problemele actuale cu care angajații instituțiilor se confruntă la nivel european. Directiva (UE) 2023/970, adoptată recent în Parlamentul European, are ca scop consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare între bărbați și femei pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare.

Cum a decurs procesul pentru a ajunge aici?

Directiva (UE) 2023/970 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care va intra în vigoare la data de 5 iunie. Această directivă aduce schimbări importante și impune companiilor din Uniunea Europeană să ofere angajaților informații esențiale pentru a compara salariile și a identifica diferența de remunerare între femei și bărbați.

Adoptate cu o largă majoritate de voturi – 427 pentru, 79 împotrivă și 76 abțineri – aceste noi norme stabilite de Parlamentul European sunt menite să asigure neutralitatea în evaluarea salarizării. Astfel, structurile de salarizare vor trebui să fie echitabile din punct de vedere al genului, atât în ceea ce privește criteriile utilizate, cât și sistemele de evaluare și clasificare a locurilor de muncă. În plus, anunțurile pentru posturile vacante și titlurile acestora trebuie să fie redactate în mod neutru din punct de vedere al genului, iar procesele de recrutare trebuie să se desfășoare într-un mod nediscriminatoriu pentru a elimina diferența de remunerare.

Aceste măsuri legislative reprezintă un pas semnificativ către egalitatea de remunerare între bărbați și femei în întreaga Uniune Europeană. Scopul lor este eliminarea discrepanțelor de salarizare bazate pe gen și crearea unui mediu de lucru mai echitabil și nediscriminatoriu pentru toți angajații. Astfel, fiecare persoană va beneficia de oportunități corecte și transparente în ceea ce privește remunerația pentru munca prestată.

Cui i se adresează legea?

Directiva (UE) 2023/970, adoptată recent, se adresează atât firmelor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat. Aceasta are ca scop stabilirea unor cerințe minime pentru consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare între bărbați și femei, așa cum este consacrat la articolul 157 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și pentru interzicerea tratamentelor de discriminare, conform articolului 4 din Directiva 2006/54/CE. Transparența salarială și mecanismele consolidate de asigurare a respectării legii sunt instrumente cheie în această privință.

Legea se aplică tuturor lucrătorilor care au un contract de muncă sau un raport de muncă conform definițiilor stabilite de legislație, convenții colective de muncă și/sau practicile în vigoare în fiecare stat membru. Aceasta ține seama și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, având o aplicabilitate largă și acoperind un spectru vast de angajatori și angajați, conform Articolului 2(2) al directivei.

În plus, în scopul articolului 5 al directivei, aceasta se aplică și solicitantilor de locuri de muncă, adică persoanelor care se află în procesul de aplicare și recrutare pentru un loc de muncă. Astfel, legea își propune să asigure respectarea principiului egalității de remunerare și în faza de recrutare, prevenind discriminarea și promovând transparența salarială în acest context, conform Articolului 2(3).

Ce spune articolul 5 din lege referitor la transparența salarială înainte de angajare?

Acest articol stabilește drepturile candidaților la ocuparea unui loc de muncă în ceea ce privește informațiile salariale. Angajatorii trebuie să furnizeze candidaților informații privind nivelul inițial de remunerare sau intervalul salarial pentru poziția respectivă, bazate pe criterii obiective și neutre din punct de vedere al sexului. 

Aceste informații trebuie puse la dispoziție într-un mod care permite o negociere transparentă și informată, cum ar fi prin intermediul anunțurilor de posturi vacante, înainte de interviul de angajare. Candidații nu sunt obligați să ofere informații despre istoricul salarial în raporturile lor de muncă curente sau anterioare. De asemenea, anunțurile pentru posturile vacante și titlurile acestora trebuie să fie neutre din punct de vedere al sexului, iar procesele de recrutare trebuie să fie nediscriminatorii pentru a respecta dreptul la egalitatea de remunerare.

Prin intermediul acestei secțiuni, se conturează dreptul lucrătorilor de a solicita și primi informații scrise cu privire la propriul nivel de remunerare și la nivelurile medii de remunerare, dezagregate pe sexe, pentru categoriile de lucrători care desfășoară aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare. Lucrătorii pot solicita aceste informații prin intermediul reprezentanților lor sau prin intermediul unui organism de promovare a egalității, conform legii și practicilor naționale. 

Angajatorii sunt obligați să informeze anual toți lucrătorii cu privire la acest drept și la acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a-l exercita. Informațiile solicitate trebuie furnizate într-un termen rezonabil, dar în orice caz, în termen de două luni de la formularea cererii. Lucrătorii nu trebuie să fie împiedicați să divulge informații despre remunerația lor în scopul asigurării aplicării principiului egalității de remunerare. Totodată, angajatorii pot solicita lucrătorilor să nu utilizeze informațiile primite în alte scopuri decât pentru exercitarea dreptului lor la egalitatea de remunerare.

La ce se referă dreptul la informare prevăzut în articolul 7?

Într-un pas hotărât către o justiție salarială, noua lege privind egalitatea de remunerare au devenit o piatră de temelie a schimbării. Aceste prevederi esențiale promovează transparența salarială și garantează lucrătorilor accesul la informații vitale. Ele reprezintă un șuvoi de speranță pentru a elimina diferențele de remunerare și a înfrunta direct discriminarea salarială dintre femei și bărbați. 

Pentru ca această transformare să se materializeze, statele membre trebuie să se mobilizeze și să întreprindă acțiuni hotărâte. Termenul limită impus pentru implementarea acestor măsuri revoluționare este 7 iunie 2026, momentul în care această lege va lumina drumul către un mediu de muncă mai echitabil și va aduce promovarea activă a egalității de gen în ceea ce privește remunerarea.

Așadar directiva (UE) 2023/970 are ca scop eliminarea discrepanțelor salariale și combaterea actelor de discriminare de gen în ceea ce privește salarizarea. Prin promovarea transparenței salariale și asigurarea accesului lucrătorilor la informații relevante, această directivă facilitează identificarea și abordarea inegalităților salariale. Pentru moment, România nu a exprimat o un plan pentru punerea în aplicare a acestei directive europene. Vom reveni cu detalii în momentul în care vor apărea actulizări legate de acest subiect.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.