Principalele prevederi ale OUG 211/2020

Conform art. I și II din OUG 211/2020, se prelungesc până la data de 30 iunie 2021, următoarele prevederi legale:

  1. indemnizațiile de care beneficiază angajații aflați în șomaj tehnic că urmare a efectelor cauzate de SARS-CoV 2, stabilite la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
  2.   acordarea unor zile libere părinţiilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, inclusiv decontarea indemnizațiilor acordate pentru aceste zile din Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie (i.e. 5.429 lei);
  3. salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată că urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti beneficiază de acordarea indemnizaţiei de la punctul 1 și se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.

Conform art. III din OUG 211/2020, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaţilor cu cel mult 80% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă.

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Pe perioada de aplicabilitate a acestei măsuri sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.