Viza Van der Elst

Viza Van der Elst devine din ce în ce mai căutată în economia globală actuală, care pune preț pe mobilitatea internațională a forței de muncă. Această viză oferă o oportunitate valoroasă pentru lucrătorii din afara UE angajați de companii din UE de a lucra în diferite state membre ale UE. Pentru a înțelege pe deplin această viză, este important să-i explorezi cadrul legislativ, criteriile de eligibilitate, beneficiile, limitările, cerințele de conformitate și contextul istoric. Procedând astfel, se pot înțelege complexitățile și oportunitățile asociate cu viza Van der Elst. În general, acest ghid își propune să ofere o înțelegere cuprinzătoare a acestei vize și a semnificației acesteia pe piața modernă a muncii.

Înțelegerea Vizei Van der Elst

Viza Van der Elst este special concepută pentru lucrătorii din afara UE angajați de companii din UE care trebuie să presteze temporar servicii într-un alt stat membru al UE. Această viză se bazează pe legislația UE și pe deciziile instanțelor, ceea ce face vital pentru persoanele care iau în considerare această opțiune să aibă o înțelegere cuprinzătoare a acestor aspecte legale. Prin obținerea acestei vize, angajații din afara UE pot lucra pentru o perioadă limitată într-un stat membru al UE diferit de locația angajatorului lor.

Istoricul vizei

Procedura Van der Elst, așa cum o cunoaștem astăzi, derivă dintr-o hotărâre din 1994 a Curții Europene de Justiție (CEJ), care a marcat o piatră de hotar semnificativă în dezvoltarea mobilității forței de muncă în UE. Cazul l-a implicat pe domnul Raymond Vander Elst, cetățean belgian, și Office des Migrations Internationales (OMI). În centrul problemei a fost interpretarea articolelor 59 și 60 din Tratatul CEE.

Decizia CEJ a fost inovatoare. Acesta a afirmat principiile libertății de a presta servicii și principiul nediscriminării în cadrul UE. Mai exact, a statuat că un resortisant din afara UE care este angajat al unei companii dintr-o țară a UE trebuie să aibă dreptul de a furniza servicii unei companii dintr-o altă țară a UE pentru o perioadă limitată, fără a fi nevoie de un permis de muncă. Această hotărâre de referință a pus bazele vizei Van der Elst, permițând detașarea temporară a lucrătorilor din afara UE în UE.

Legislație și precedente ale instanțelor

Temeiul Tratatului UE: Temeiul juridic al vizei Van der Elst este înrădăcinat în Tratatul UE, în special în articolele 59 și 60 din Tratatul CEE. Aceste articole specifice conturează principiile fundamentale ale libertății de a presta servicii și ale libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Drept urmare, viza Van der Elst servește ca un mecanism pentru a permite angajaților unei companii înregistrate într-un stat membru UE să lucreze temporar într-un alt stat membru, beneficiind în același timp de libera circulație a serviciilor și a lucrătorilor.

Hotărârea Curții Europene de Justiție: Originile vizei pot fi atribuite unei hotărâri din 1994 a Curții Europene de Justiție (CEJ) care a abordat drepturile companiilor UE de a oferi servicii în UE. Potrivit CEJ, pentru a susține principiile libertății de a presta servicii și a nediscriminării, resortisanților din afara UE angajați de o companie dintr-o țară a UE ar trebui să li se permită să ofere servicii companiilor din alte țări ale UE pe o perioadă limitată, fără a fi nevoie de permis de muncă. Această hotărâre a pus bazele pentru implementarea vizei.

Legislație națională: Fiecare stat membru al Uniunii Europene are libertatea de a adopta propria legislație și reglementări naționale cu privire la viza Van der Elst. Acest concept de viză este aplicabil în întreaga UE, dar regulile și cerințele specifice pot varia de la o țară la alta. Este esențial să vă familiarizați cu reglementările și procedurile specifice ale țării în care intenționați să lucrați. Conștientizarea acestor reguli specifice va asigura conformitatea și va facilita un proces fără probleme la obținerea vizei Van der Elst.

Respectarea reglementărilor naționale

Pentru a asigura conformitatea cu cerințele de viză Van der Elst, este esențial să fii informat cu privire la reglementările specifice ale statului membru UE în care intenționezi să lucrezi. Aceste reglementări pot cuprinde diverse aspecte, inclusiv legislația muncii, obligațiile fiscale și contribuțiile la asigurările sociale. Puteți face asta cu ajutorul unui consultant în imigrare și relocare.

În România, viza Van der Elst operează în cadrul legislației naționale. Constituția României și Legea nr. 119/2014 conferă guvernului competența de a emite ordonanțe referitoare la detașarea lucrătorilor străini.

Potrivit articolului 20 din Constituția României și articolului 1, pct. III.4 din Legea nr. 119/2014, orice cetățean străin care dorește să fie detașat pe teritoriul României trebuie să obțină o autorizație de detașare. Această autorizație se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea beneficiarului prestării serviciului, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile cumulate specificate în ordonanță.

Pentru strainii care intentioneaza sa desfasoare activitati economice in Romania, vizele de lunga sedere se acorda in conformitate cu Art. 441 din OUG 194/2002. Aceste vize sunt acordate persoanelor fizice care urmează să se angajeze în activități economice organizate și reglementate, conform legilor speciale. Solicitanții trebuie să prezinte documente care să ateste respectarea condițiilor stabilite de legea specială, asigurare medicală pe durata valabilității vizei și certificat de cazier judiciar sau un document echivalent.

Străinii care desfășoară activități economice sunt supuși prevederilor legislației speciale referitoare la persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Aceste reglementări, instituite în 2014, urmăresc să asigure că detașarea lucrătorilor străini și acordarea vizelor de lungă ședere pentru activități economice în România se desfășoară cu respectarea legii și în interesul țării.

Beneficiile vizei Van der Elst

Viza Van der Elst oferă mai multe beneficii atât pentru angajatori, cât și pentru angajați:

Mobilitate rentabilă: Angajatorii pot trimite temporar lucrători din afara UE în alte state membre ale UE fără a necesita proceduri complexe de autorizare a muncii în fiecare țară, reducând costurile administrative.

Acces la talente diverse: Angajatorii au acces la un bazin mai larg de talente din diferite țări ale UE, îmbogățindu-și forța de muncă cu competențe și experiențe diverse.

Flexibilitate: lucrătorii din afara UE pot câștiga experiență internațională valoroasă, îmbunătățindu-și perspectivele de carieră și dezvoltarea personală, contribuind în același timp la creșterea afacerilor transfrontaliere.

Respectarea legislației UE: viza asigură conformitatea cu legislația UE privind libertatea de a presta servicii și circulația lucrătorilor, permițând companiilor să-și extindă operațiunile transfrontaliere fără probleme.

Oportunități de afaceri sporite: prin valorificarea vizei Van der Elst, companiile din UE pot explora noi piețe și pot stabili o prezență mai puternică în alte state membre, ceea ce poate duce la creșterea oportunităților de afaceri.

Limitări și conformitate

În timp ce viza Van der Elst oferă numeroase avantaje, este important să fiți conștienți de limitările și cerințele sale de conformitate:

Muncă plătită: În general, această viză nu permite persoanelor să desfășoare o muncă plătită în țara de destinație în afara domeniului de aplicare al acordului de servicii.

Durata: Viza acordă de obicei un drept de ședere de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Prelungirile sunt posibile printr-un permis de ședere în România, atâta timp cât permisul de ședere inițial de stat membru al UE rămâne valabil și prelungit.

Membrii familiei: Membrii familiei aflați în întreținere nu sunt, de obicei, eligibili să se alăture titularului de viză Van der Elst, dar pot intra în țara de destinație ca vizitatori.

În concluzie, viza Van der Elst este un instrument valoros pentru facilitarea acordurilor de muncă transfrontaliere în cadrul UE. Înțelegerea cadrului legal, a criteriilor de eligibilitate, a beneficiilor asociate, a limitărilor, a cerințelor de conformitate și a contextului său istoric este esențială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Pe măsură ce navigați prin complexitățile angajării internaționale, consultarea experților juridici și a autorităților relevante vă poate ajuta să asigurați conformitatea deplină cu reglementările specifice ale statului membru UE în care intenționați să lucrați. Viza Van der Elst rămâne un mecanism puternic pentru promovarea mobilității forței de muncă și pentru promovarea integrării economice în Uniunea Europeană.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.