Importanța Formularului A1 pentru Lucrătorii Internaționali

În prezent, numeroși angajati sunt transferati în diverse țări din Uniunea Europeană, contribuind la forța de muncă globală și la prosperitatea afacerilor internaționale. În acest context dinamic, înțelegerea complexității coordonării sistemelor de asigurări sociale devine esențială pentru profesioniștii din resurse umane și pentru angajările internaționale. Un instrument fundamental în această ecuație este reprezentat de Formularul A1, emis de Casa Națională de Pensii Publice din România, care joacă un rol crucial în astfel de proiecte.

Formularul A1: Definiție și importanță

Formularul A1 reprezintă un document oficial emis de Casa Națională de Pensii Publice, având aplicabilitate în statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Elveția. Acest document servește drept dovadă a achitării contribuțiilor sociale într-un stat European, evitandu-se astfel plata acestor contributii in mai multe state.

Coordonarea utilizării documentului este reglementată de două acte legislative semnificative: Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și Regulamentul (CE) nr. 987/2009, adoptate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene la data de 16 septembrie 2009 (disponibile aici).

Utilizări și proceduri de obținere a Formularului A1

Formularul A1 poate fi obținut în contextul detașării (când un lucrător este trimis să lucreze în alt stat) sau al pluri-activității (când un lucrător desfășoară activități salariale sau independente în două sau mai multe state membre). Perioada maximă de detașare este de 24 de luni, însă în cazuri excepționale, cu acordul autorităților din țările implicate, această perioadă poate fi prelungită.

Valabilitatea principiilor acestuia se extinde și în afara spațiului european, în țări precum Canada, Israel, Albania, Coreea, Macedonia, Moldova, Serbia, Turcia, Quebec, Chile, Uruguay, datorită acordurilor bilaterale încheiate în domeniul securității sociale de catre Romania. Durata perioadelor de detasare variază în funcție de fiecare țară și, în anumite situații, pot fi prelungite (poți găsi mai multe informații disponibile aici).

Cerințe pentru obținere

Obținerea Formularului A1 necesită îndeplinirea unor condiții atât din partea angajatorului, cât și a lucrătorului. Angajatorul trebuie să fie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, să aibă CIF, CUI și/sau Cod fiscal, iar cifra de afaceri realizată în România să constituie cel puțin 25% din cifra de afaceri totală. De asemenea, angajatorul trebuie să aibă o pondere procentuală a salariaților care își desfășoară activitatea în România și să nu înregistreze datorii față de statul român.

Pentru lucrător, condițiile includ desfășurarea activității la angajatorul român care îl detasează, corelarea domeniului de activitate cu cel al angajatorului din România și menținerea relației de subordonare pe durata detasării. De asemenea, lucrătorul trebuie să fie supus legislației statului membru în care este stabilit angajatorul înainte de începerea activității salariale.

Beneficii

Formularul A1 aduce o serie de avantaje esențiale pentru lucrătorii internaționali și angajatorii implicați în detasări în cadrul statelor membre ale UE/SEE/Elveției. Aceste beneficii sunt concepute pentru a facilita mobilitatea forței de muncă și a asigura conformitatea cu regulamentele de coordonare a sistemelor de asigurări sociale:

Continuitatea asigurării sociale: O caracteristică-cheie pe care o aduce Formularul A1 este că permite unui salariat să lucreze într-un alt stat membru pentru o perioadă de până la 2 ani, menținându-și în același timp statutul de asigurat social în țara sa de origine. Acest aspect este esențial pentru a asigura că lucrătorii internaționali beneficiază de protecția socială adecvată pe durata detașării lor.

Asigurarea în țara de origine: Prin intermediul utilizării unui astfel de formular, salariatul păstrează legătura cu sistemul de asigurări sociale din țara sa de origine. Aceasta înseamnă că beneficiile precum asigurările de sănătate, pensiile și indemnizațiile de șomaj sunt administrate în continuare în conformitate cu regulile și prevederile din țara de origine.

Recunoașterea calificării profesionale: Un alt avantaj important este că acesta elimină necesitatea recunoașterii calificării profesionale în țara gazdă. Acest aspect facilitează semnificativ procesul de detasare, evitând birocrația și timpul consumat pentru obținerea aprobărilor suplimentare.

Scutire de autorizație de angajare: Utilizarea Formularului A1 elimină necesitatea obținerii unui permis de muncă în țara gazdă. Acest lucru simplifică procedurile administrative și accelerează procesul de începere a activității în noua locație.

Simplificarea pensionării: În momentul pensionării, angajatul nu trebuie să se ocupe de corespondența cu instituțiile de securitate socială din statele în care a fost detașat sau delegat temporar. Acest document asigură că contribuțiile sociale și drepturile acumulate sunt gestionate corespunzător.

Impozitarea veniturilor: În cazul în care detasarea în țara-gazdă durează mai puțin de 6 luni, lucrătorii pot beneficia de o facilitate importantă: sunt scutiți de plata impozitului pe venit în acea țară. Aceasta contribuie la menținerea beneficiilor financiare pentru lucrători pe durata detașării scurte.

Înregistrarea reședinței: În situația în care detasarea depășește 3 luni, este necesară înregistrarea reședinței lucrătorului în fața autorităților competente din țara-gazdă. Acest aspect este important pentru a asigura conformitatea cu reglementările locale și pentru a facilita integrarea în noua comunitate.

Formularul A1 în Contextul Detașării Transnaționale

În cadrul procesului complex al detașării transnaționale, acesta joacă un rol crucial în asigurarea conformității cu reglementările sociale și protejarea drepturilor lucrătorilor. Acest document, emis de Casa Națională de Pensii Publice din România, servește drept dovadă că lucrătorul este asigurat social în țara de origine, în ciuda detașării temporare într-o altă țară.

Acest formular are o importanță semnificativă atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Pe de o parte, acesta garantează că lucrătorul detașat păstrează beneficiile asigurării sociale din țara de origine, contribuind astfel la protecția drepturilor lor în timpul perioadei de lucru în străinătate. Pe de altă parte, angajatorii pot utiliza acest document pentru a demonstra autorităților țării gazdă că lucrătorul este deja asigurat și plătește contribuții sociale în țara de origine, evitând astfel dubla impunere și eliminând obligațiile de înregistrare suplimentare în țara gazdă.

Formularul A1 aduce claritate și transparență în procesul de detașare transnațională, facilitând respectarea legislației sociale și evitând neînțelegerile sau potențialele consecințe nedorite. În absența acestui document, lucrătorii pot fi supuși înregistrărilor repetate în sistemele de asigurări sociale ale diferitelor țări, ceea ce ar putea conduce la complexități administrative și costuri suplimentare atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Astfel, într-o lume aflată în continuă schimbare, înțelegerea și aplicarea regulilor privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale sunt vitale pentru asigurarea respectării drepturilor lucrătorilor internaționali și pentru menținerea unui mediu de lucru conform normelor. Formularul A1 devine astfel un instrument esențial pentru angajatori și lucrători, asigurând protecție și transparență în cadrul detasărilor și relocațiilor profesionale. Prin urmarea corectă a regulilor și prin respectarea prevederilor, contribuim la dezvoltarea unei piețe a muncii internaționale echitabile și prosperă, beneficiind atât de oportunitățile globale, cât și de respectarea legilor naționale și internaționale.

Connect with Nestlers consultants

Do you need immigration and relocation services or consultancy?

It’s easy! Use the below contact form and one of our experts will provide you an answer as soon as possible.

Our consultants can help you in obtaining legal documents and can provide you with assistance regarding the immigration processes, relocation, taxes and payroll, Social Security (European forms A1, S1, U1, etc.) for your employees.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.